Description:

  • Knit
  • Soft knit Beanie topped with Tiki Patch
  • Available in Tiki Slate, Tiki Charcoal, Tiki Twilight, Tiki Latte